Поверителност

Нашата група взима всички необходими мерки и е установила вътрешни процедури, за да се гарантира поверителността на информацията, както се определя от приложимото право.

В допълнение, задължението за поверителност се отнася също и консултанти или други външни партньори, и остава в сила дори и след края на трудовото правоотношение.