Отговорност на работодателя

Преди всичко Сарантис Груп работи със загриженост за здравето и безопасността на нашите служители.

В допълнение, не допускаме никакви форми на дискриминация. Напротив, ние уважаваме нашата работна сила, тъй като тя е в основата на бъдещето и успеха на нашата фирма.

Нашата група признава особените социални, културни и други местни обичаи на страните, в които осъществяваме дейност, които не са в нарушение на законите или на правилата и разпоредбите на Групата.

Накрая, Сарантис Греп популяризира здравословния баланс между работното място и личния живот.